THE LAST STORY Original Soundtrack

|
Titulo: THE LAST STORY Original Soundtrack
Composed by: Nobuo Uematsu
Arranged by: Yoshitaka Suzuki, Tsutomu Narita
Performed by: Kanon, Yoshitaka Suzuki, Tokuhisa William, Koichiro Muroya, Nozomi Furukawa, Koichiro Tashiro, Miyu, Toris Ichiro, maiko, Rina Baba, Naoko Sato
Año: 2011
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 42
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps
Ripped By: Rizen Raiden
Part 1

Part 2

Part 3

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

©2009 Sound Test | Template Blue by Rizen