The Karate Kid: Music from the Motion Picture

|
Titulo: The Karate Kid: Music from the Motion Picture
Music Composed by: James Horner
Año: 2010
Album Art: Si + Scans
Tracks: 18
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps

Manchurian Candidate: Soundtrack

|
Titulo: Manchurian Candidate: Soundtrack
Composed by: David Amram & Rachel Portman
Año: 1962-2004
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 17
Formato: MP3
Calidad: 192 kbps

NieR Gestalt & RepliCant: Original Soundtrack

|
Titulo: NieR Gestalt & RepliCant Original Soundtrack
Composed by: Keiichi Okabe, Kakeru Ishihama, Keigo Hoashi, Takafumi Nishimura
Arranged by: Ryuichi Takada
Performed by: Emi Evans, Nami Nakagawa, Keiichi Okabe, Daishu Oikawa, Kazuya Miyashita, Kento Yamazaki, Takanori Goto, Keigo Hoashi, Daisensei Muroya Strings
Año: 2010
Album Art: Si
Wallpapers: Si
Tracks: 43
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps
Ripped by: Rizen Raiden

Part 1

Part 2

NieR Gestalt Mini Album: "Owari no Uta"

|Titulo: NieR Gestalt Mini Album "Owari no Uta"
Composed by: Keiichi Okabe, Kakeru Ishihama
Año: 2010
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 5
Formato: MP3
Calidad: 320 kbps
Ripped by: Rizen Raiden

Call of Duty: Modern Warfare 2 Original Score

|
Titulo: Call of Duty: Modern Warfare 2 Original Score
Composed by: Hans Zimmer, Lorne Balfe
Año: 2010
Album Art: Si
Wallpapers: Si
Tracks: 17
Formato: MP3
Calidad: VBR

The Matrix: The Deluxe Edition

|
Titulo: The Matrix: The Deluxe Edition
Composed by: Don Davis
Año:1999 - 2008
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 30
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps

Part 1

Part 2

The Matrix: Reloaded

|
Titulo: The Matrix: Reloaded
Composed by: V.A.
Año: 2003
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 19
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps
Ripped by: Rizen Raiden

Part 1

Part 2

The Matrix: Revolutions

|
Titulo: The Matrix: Revolutions
Composed by: V.A.
Año: 2003
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 16
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps
Ripped by: Rizen Raiden

The Animatrix: The Album

|
Titulo: The Animatrix: The Album
Composed by: V.A.
Año: 2003
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 12
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps
Ripped by: Rizen Raiden

Rockman 10 Image Soundtrack

|
Titulo: Rockman 10 Image Soundtrack
Composed by: Ippo Yamada (III), Ryo Kawakami (III), Hiroki Isogai (III), Akari Kaida, Yuko Takehara, Minae Fujii, Shusaku Uchiyama, Mari Yamaguchi, Makoto Tomozawa, Manami Matsumae, Yasuaki Fujita
Arranged by: Ippo Yamada (III), Hiroki Isogai (III), Shinpei Yashiro, Ryo Kawakami (III), Akari Kaida, Yuko Takehara, Saori Utsumi, Shusaku Uchiyama, Mari Yamaguchi, Tsutomu Kurihara, Makoto Tomozawa, Manami Matsumae, Yasuaki Fujita, Seiko Kobuchi, Masato Kouda, Yoshino Aoki
Performed by: Shozo Iizuka, Takeshi Aono, Toru Itoga, Digital Spicy Duck, Tsutomu Kurihara, Risarisa, Yuko Tokushima, Masaki Suzuki
Año: 2010
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 22
Formato: MP3
Calidad: VBR

Kick-Ass: The Score

|
Titulo: Kick-Ass: The Score
Composed by: John Murphy, Henry Jackman & Various
Año: 2010
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 39
Formato: MP3
Calidad: VBR

Watchmen: Original Motion Picture Score

|
Titulo: Watchmen: Original Motion Picture Score
Composed by: Tyler Bates & W.A. Mozart
Año: 2009
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 21
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps

Watchmen: Music From The Motion Picture

|
Titulo: Watchmen: Music From The Motion Picture
Composed by: V.A.
Año: 2009
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 12+ 5 Bonus Tracks
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps

Hokuto Musou: Original Sound Track

|
Titulo: Hokuto Musou Original Sound Track
Composed by: MASA, Haruki Yamada, Kensuke Inage, Michio Yamashita
Arranged by: Haruki Yamada
Año: 2010
Album Art: Si
Wallpapers: Si + Artworks
Tracks: 40
Formato: MP3
Calidad: VBR

Hokuto Musou: Soundtrack (for Treasure Box)

|
Titulo: Hokuto Musou Original Soundtrack (for Treasure Box)
Año: 2010
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 9
Formato: MP3
Calidad: 320 kbps

Robin Hood: Original Motion Picture Soundtrack

|
Titulo: Robin Hood: Original Motion Picture Soundtrack
Composed by: Marc Streitenfeld
Año: 2010
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 22
Formato: MP3
Calidad: 320 kbps
Ripped by: Rizen Raiden

 

©2009 Sound Test | Template Blue by Rizen