Metal Gear Ac!d & Ac!d2 Original Soundtrack

|

Titulo: Metal Gear Ac!d & Ac!d2 Original Soundtrack
Composed by: Shuichi Kobori, Nobuko Toda, Akihiro Honda, Hiroshi Tanabe
Arranged by: Shuichi Kobori, Nobuko Toda, Hiroshi Tanabe, Akihiro Honda
Performed by: Hiroshi Tanabe
Año: 2005
Album Art: Si
Wallpapers: No
Tracks: 85
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps
Ripped By: Rizen Raiden
Part 1

Part 2

The King of Fighters '94 Arrange Sound Trax

|

Titulo: The King of Fighters '94 Arrange Sound Trax
Composed by: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan
Arranged by: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan
Performed by: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan Special Band (Toshiharu Izutsu, Hajime Wada, Naoya Izumi, Keisuke Komori, Akihiko Toyama), Reiko Fukui
Año: 1994
Album Art: Si
Wallpapers: No
Tracks: 13
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps
Ripped By: Rizen Raiden

The King of Fighters '95 Arrange Sound Trax

|


Titulo: The King of Fighters '95 Arrange Sound Trax
Composed by: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan
Arranged by: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan
Performed by: Nobuo Eguchi, Chiharu Mikuzuki, Jun Kajiwara, Hiroyuki Nanba, Shigeo Fuchino, Papaya, Moe Nagasaki, Satoshi Hashimoto, Kong Kuwata, Harumi Ikoma, Akoya Sogi, Yoshinori Shima, Atsushi Maetsuka, Toshikazu Nishimura, Eiji Yano, Masaki Usui, Kaori Horie, Masahiro Nonaka, Kazuhiro Inage, Kana Ohshima, Tomomi Natori, Taeko, Giant, Ike-Chan
Año: 1995
Album Art: Si
Wallpapers: No
Tracks: 14
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps
Ripped By: Rizen Raiden

The King of Fighters '96 Arrange Sound Trax

|

Titulo: The King of Fighters '96 Arrange Sound Trax
Composed by: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan, Wolfgang Amadeus Mozart
Arranged by: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan, Itaru Sakota, Toshikatsu Kashiwabara, Ayumi Yasui, Yoshiaki Ohnishi
Performed by: Akira Jimbo, Toshihiro Tsuchida, Tetsuo Sakurai, Chiharu Mikuzuki, Jun Kajiwara, Ken Morimura, Nobuyuki Mori, Tamao Satoh, Kunihiko Yasui, Masahiro Nonaka
Año: 1996
Album Art: Si
Wallpapers: No
Tracks: 18
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps
 Ripped By: Rizen Raiden

The King of Fighters '97 Arrange Sound Trax

|

Titulo: The King of Fighters '97 Arrange Sound Trax
Composed by: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan
Arranged by: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan, Jun Kajiwara
Performed by: Nobuo Eguchi, Mecken, Jun Kajiwara, Chizuko Yoshihiro, KYO-Chan, Osamu Koike, Kouichi Matsuda, Yukina Kurisu, Kunihiko Yasui, Monster Maetsuka, Hiroko Shigezumi
Año: 1997
Album Art: Si
Wallpapers: No
Tracks: 12
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps
 Ripped By: Rizen Raiden

The King of Fighters '98 Arrange Sound Trax

|


Titulo: The King of Fighters '98 Arrange Sound Trax
Composed by: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan
Arranged by: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan
Performed by: Haruna Ikezawa, Jun Kajiwara, Masaharu Ishikawa, Naoki Watanabe, Chizuko Yoshihiro, Osamu Koike
Año: 1998
Album Art: Si
Wallpapers: No
Tracks: 10
Formato: MP3
Calidad: 320 Kbps
 Ripped By: Rizen Raiden

 

©2009 Sound Test | Template Blue by Rizen