Luminous Arc 2 will Original Soundtrack

|
Titulo: Luminous Arc 2 will Original Soundtrack
Composed by: Yoko Shimomura, Akari Kaida, Yoshino Aoki, Shunsuke Tsuchiya, ISEPPE
Arranged by: Yoko Shimomura, Akari Kaida, Yoshino Aoki, Shunsuke Tsuchiya, H?L
Performed by: K?N?, Takehito Shimizu, Tsukasa Kasuya, Mikiko Sato
Año: 2008
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 42
Formato: MP3
Calidad: Variable Bit Rate - V 0 (Extreme)
Part 1

Part 2

Luminous Arc Original Soundtrack

|
Titulo: Luminous Arc Original Soundtrack
Composed by: Yasunori Mitsuda, Kazumi Mitome, Akari Kaida, Shota Kageyama
Arranged by: Yasunori Mitsuda, Kazumi Mitome, Akari Kaida, Shota Kageyama
Performed by: Kaori Oda, Mitsuhiro Ohta
Año: 2007
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 42
Formato: MP3
Calidad: Variable Bit Rate - V 0 (Extreme)
Part 1

Part 2

 

©2009 Sound Test | Template Blue by Rizen