Xenoblade Original Soundtrack

|
Titulo: Xenoblade Original Soundtrack
Composed by: Yoko Shimomura, ACE+, Manami Kiyota, Yasunori Mitsuda
Arranged by: Yoko Shimomura, ACE+, Manami Kiyota, Yasunori Mitsuda, Tsutomu Narita, Natsumi Kameoka
Performed by: Yu Manabe, Masahiko Todo, Koichiro Muroya, Tomoki Tai, Toshiharu Okajima, Tomori Kudo (ACE), MARS (code from here), Kiyofumi Mochizuki, Jean L. Kring, CHiCO (ACE), Manami Kiyota, Masao Koori, Hiroyuki Nakayama, Sarah Lim, Yoshihiko Ishizaka, Tomohiko Kira, Hitoshi Watanabe, Yasuo Sano, Konno Strings, Yasunori Mitsuda
Año: 2010
Album Art: Si
Wallpapers + Renders: Si
Tracks: 91
Formato: MP3
Calidad: Variable Bit Rate -V 0 (Extreme)

Part 1

Part 2

Part 3

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

©2009 Sound Test | Template Blue by Rizen