Castlevania Harmony of Despair

|Titulo: Castlevania Harmony of Despair
Composed by: Yasuhiro Ichihashi, Tomoaki Hirono, Konami Kukeiha Club, akiropito, Michiru Yamane, Masahiko Kimura, Soshiro Hokkai, Yuzo Koshiro
Arranged by: Yasuhiro Ichihashi, Tomoaki Hirono, Akihiro Honda, Atsushi Sato, Nobuyuki Akena, Norikazu Miura, Sota Fujimori, Yasuhisa Ito, Yasushi Asada
Performed by:
Año: 2011
Album Art: Si
Wallpapers: NO
Tracks: 40
Formato: MP3
Calidad: Variable Bit Rate -V 0 (Extreme)

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

©2009 Sound Test | Template Blue by Rizen